Kerajaan perlu mendapatkan perbezaan untuk menyampaikan pelan penyelamat diversiti baru _WWF

Nagoya, Jepun – Menteri bagi seluruh dunia telah menghadiri Konvensyen pada persidangan Kepelbagaian Biologi (CBD), WWF selama tiga hari dan telah menggesa kerajaan dalam mengatasi perbezaan iaitu bagaimana untuk berkongsi manfaat sumber genetik dan menyampaikan satu pelan yang mantap untuk menggelakkan kehilangan biodiversiti sehingga tahun 2020.

Risiko persidangan itu semakin buntu dalam acrimony antara negara-negara yang maju dan membangun lebih akses dan Manfaat Perkongsian (ABS) Protokol, dengan banyak negara menegaskan akan ada pelan biodiversiti baru melainkan jika ada dana tambahan untuk melaksanakan perjanjian Protokol ABS.

“Melainkan negara boleh bersetuju dalam perjalanan ke hadapan pada ABS, satu pelan untuk melindungi aset semula jadi di dunia berada dalam bahaya,” kata WWF Ketua Pengarah Jim Antarabangsa Leape. “Kerajaan mempunyai peluang yang unik minggu ini untuk menyampaikan satu pelan tindakan untuk dekad yang akan datang untuk melindungi sifat planet kita. Dengan biodiversiti penurunan curam mereka tidak mampu untuk gagal. ”

“Kami melihat beberapa menteri cuba untuk merapatkan perbezaan mereka pada ABS. Kami menggesa negara-negara lain untuk menyertai usaha itu, mengetepikan perbezaan mereka dan menentukan apa yang mereka boleh bersetuju. ”

Suntikan wang baru untuk menyampaikan satu set sasaran yang bercita-cita tinggi untuk menghentikan kehilangan biodiversiti oleh 2020 juga menjadi asas kepada hasil yang berjaya sidang kemuncak biodiversiti.

“Kami melihat ke Jepun, sebagai negara tuan rumah, untuk membantu menggerakkan wang dari kerajaan-kerajaan lain.,” Tambah Leape. “Tanpa pembiayaan tambahan, pelan biodiversiti risiko tinggal di atas kertas dan tidak menyampaikan tindakan di atas tanah.”

Terdapat beberapa perkembangan positif ke atas perundingan beberapa sasaran di bawah pelan biodiversiti baru. Perjanjian tersebut kini sedang mungkin timbul ke atas kemasukan, untuk kali pertama, sasaran yang memerlukan kerajaan termasuk perakaunan modal negara dalam bajet negara mereka, serta konsensus mengenai sasaran untuk menghentikan overexploitation stok ikan.

WWF menggesa supaya 20 peratus kawasan sasaran dilindungi bagi kawasan tanah, laut dan pantai. Manakala sasaran daratan sedang mencari berharap dengan julat antara 15 dan 25 peratus pada masa ini di atas meja, sasaran di kawasan marin dan pantai masih hangat, dengan angka-angka daripada hanya enam ke 15 peratus di bawah perbincangan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s